CIEKAWE LINKI


"SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE"

25 marca 2015 r o godz. 16:00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie profilaktyczne dla rodziców klas I - VI "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci". Spotkanie poprowadzą pedagodzy z poradni psychologiczno - pedagogicznej w Słupsku: p. Agnieszka Szreder, p. Agnieszka Wojewoda - Łukowicz. Spotkanie potrwa ok. 45 min."SZKOŁA DLA DOBRYCH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - EDYCJA II"

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza chętnych rodziców na II cykl spotkań pod nazwą "SZKOŁA DLA DOBRYCH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW"
Zajęcia prowadzić będą:
p. Małgorzata Gierszewska - psycholog i p. Edyta Mirańska - pedagog.
Spotkania odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00.
Przewidywana ilość spotkań - 14.
Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w sekretariacie szkoły.
Pierwsze zajęcia odbędą się 23.03.2015 r. - aula szkolna. Tematyka spotkań obejmuje prace z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi. Będziemy wspólnie szukać dobrych stron w zachowaniu dziecka, ustalać rytm dnia, wprowadzimy system pochwał, nagród, konsekwencji. Nauczymy się odróżniać zachowania pożądane od niepożądanych.

Z A P R A S Z A M Y


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce informuje, że zgodnie z nowymi przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w roku szkolnym 2015/2016
  obowiązkowo do klasy pierwszej pójdą dzieci:
  1. urodzone od 01.07.2008 do 31.12.2008r. oraz dzieci odroczone z pierwszej połowy roku 2008 (siedmiolatki)
  2. urodzone w 2009 r. (sześciolatki)
  ZAPISY DO SZKOŁY ROZPOCZYNAMY 7 STYCZNIA 2015 R. (prosimy przygotować PESEL dziecka)
  1. osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.00
  2. na stronie szkoły www.sp1ustka.neostrada.pl można pobrać wniosek, który należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy rodziców /opiekunów do naszej szkoły w celu zapisania swojego dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać:
Uchwała dotycząca granic obwodów szkolnych w Ustce więcej ...
Regulamin rekrutacji uczniów SP1 w Ustce więcej ...
Wniosek o przyjęcie dziecka do SP1 pdf oraz word


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA

Tu znajduje się dokument zawierający instrukcję logowania do nowej wersji e-dziennika. więcej ...


WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja na wyprawki szkolnej przyznawanej w roku szkolnym 2014 / 2015. więcej ...


Procesy edukacyjne Wiadomości i umiejętności Normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Procesy edukacyjne Wiadomości i umiejętności Normy społeczne