CIEKAWE LINKI


"OGŁOSZENIE"

W OKRESIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ (22,23,29,30,31 GRUDNIA 2014 r.)
I W DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (02 i 05 STYCZNIA 2015 r.)
OPIEKĘ NAD DZIEĆMI ZAPEWNIA ŚWIETLICA SZKOLNA."SZKOŁA DLA DOBRYCH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW"

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza chętnych rodziców na cykl spotkań pod nazwą "SZKOŁA DLA DOBRYCH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW". Zajęcia prowadzić będą:
p. Małgorzata Gierszewska - psycholog i p. Edyta Mirańska - pedagog.
Spotkania odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00.
Przewidywana ilość spotkań - 14.
Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w sekretariacie szkoły.
Pierwsze zajęcia odbędą się 17.11.2014 r. - aula szkolna. Tematyka spotkań obejmuje prace z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi. Będziemy wspólnie szukać dobrych stron w zachowaniu dziecka, ustalać rytm dnia, wprowadzimy system pochwał, nagród, konsekwencji. Nauczymy się odróżniać zachowania pożądane od niepożądanych.

Z A P R A S Z A M YINSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA

Tu znajduje się dokument zawierający instrukcję logowania do nowej wersji e-dziennika. więcej ...


WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja na wyprawki szkolnej przyznawanej w roku szkolnym 2014 / 2015. więcej ...


Procesy edukacyjne Wiadomości i umiejętności Normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Procesy edukacyjne Wiadomości i umiejętności Normy społeczne