Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
CIEKAWE LINKI

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. L. Teligi w Ustce ul. Darłowska 18 wynajmie w okresie wakacji letnich 2016 (27.06 - 31.08)
obiekty sportowe:
- sala sportowa (16m x 30m) - w cenie 105 zł / 60 min
- sala lustrzana (12m x 12m)- w cenie 45 zł / 60 min
- aula- w cenie 45 zł / 60 min
- boisko wielofunkcyjne (44m x 22m)- w cenie 45 zł / 60 min

Hala Lustrzanka Aula Boisko

Rezerwację przyjmujemy pod nr tel.
59 814 46 24, 503 176 972 - Gabriela Rajnert


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce informuje, zgodnie z nowymi przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 Dz.U. z 2015r. ze zm., w roku szkolnym 2016/2017
  obowiązkowo do klasy pierwszej pójdą dzieci:
  1. urodzone od 01.01.2009 do 31.12.2009r. (siedmiolatki)
  2. urodzone w 2010 r. (sześciolatki. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka) pójdą dzieci:
  1.  urodzone w 2010 r. (sześciolatki)
  ZAPISY DO SZKOŁY ROZPOCZYNAMY 1 LUTEGO 2016 R. szczegółowe informacje znajdują się na internetowej stronie szkoły (prosimy przygotować PESEL dziecka)
  1. osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.00
  2. na stronie szkoły www.sp1ustka.neostrada.pl można pobrać wniosek, który należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy rodziców /opiekunów do naszej szkoły w celu zapisania swojego dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać:
Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu do ODDZIAŁU "O" pdf oraz word
Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu do KLASY "I" pdf oraz word
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do ODDZIAŁU "O" pdf oraz word
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do KLASY "I" pdf oraz word


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA

Tu znajduje się dokument zawierający instrukcję logowania do nowej wersji e-dziennika. więcej ...


Procesy edukacyjne Wiadomości i umiejętności Normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Procesy edukacyjne Wiadomości i umiejętności Normy społeczne